Ventilatie met warmteterugwinning

Ventilatie met warmteterugwinning

Ventilatie met een warmteterugwinsysteem wordt ook wel het ventilatiesysteem D genoemd.

Hoe gaat dit systeem in zijn werking?

Bij dit systeem worden de genoemde ruimten geventileerd door lucht af- of toe te voeren. De aard van de ruimte bepaald de hoeveelheid toe- en of af te voeren lucht. Hiervoor zijn in het Bouwbesluit de minimum eisen opgenomen. De natte ruimten en de keuken worden afgezogen. Slaapkamers en woonkamer worden toegevoerd. De som van de toevoer lucht is gelijk aan de som van de afvoerlucht om het systeem in balans te krijgen (balansventilatie). Zoals gezegd geeft het Bouwbesluit minimale luchthoeveelheden aan en veelal verdient het aanbeveling de waarden hoger te kiezen om een echt goed systeem te verkrijgen. Dit geldt vooral bij utiliteitsgebouwen.

Een nadeel van dit systeem is dat er vrij hoge aanschafkosten, dit komt doordat er bijvoorbeeld meer arbeid en de hoeveelheid leidingwerk.
Hét grote voordeel is dat de kosten snel worden terugverdiend,  geen koude trek meer in uw woning,hoge EPC reductie voor het behalen van de EPC norm en de ventilatiewaarden zijn altijd in balans.