Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Bij dit systeem worden de in het Bouwbesluit genoemde ruimten geventileerd door de lucht mechanisch af te voeren. De aard van de ruimte bepaald de hoeveelheid af te voeren lucht. Hiervoor zijn in het Bouwbesluit de minimum eisen opgenomen. De natte ruimten en de keuken worden afgezogen. Via gevelopeningen, bijvoorbeeld in de kozijnen, wordt de lucht weer op natuurlijke wijze toegevoerd. Zoals gezegd geeft het Bouwbesluit minimale luchthoeveelheden aan en veelal verdient het aanbeveling de waarden hoger te kiezen om een echt goed systeem te verkrijgen. De regeling van de ventilatie is handbediend en regelbaar in 3 standen door middel van een 3-standen schakelaar. Om met het mechanische ventilatiesysteem type C toch nog een verdere verlaging van de EPC te krijgen, kan er gebruik gemaakt worden van systemen met zelfregelende roosters in de ramen en regeling met CO2 sensoren.

Afzuiging
Via ventilatieventielen aangesloten op de ventilator d.m.v. een kanalensysteem, wordt in de keuken, badkamer(s), toilet(ten) en event. werkkast en bijkeuken (afhankelijk van de afmetingen) wordt de vervuilde lucht afgevoerd. De ventilatieafvoer is voorzien van een instelbaar ventilatieventiel om de juiste hoeveelheid lucht op de juiste plaats te bewerkstelligen.

Toevoer
Via natuurlijke ventilatieopeningen in de buitenschil wordt de afgevoerde lucht weer aangevoerd. De toevoeropeningen worden normaliter voorzien in de slaapkamers en woonkamer/keuken. Het totaaloppervlak van de toevoeropeningen wordt bepaald aan de hand van de af te voeren m3 lucht.

Nadeel
Bij lagere buitentemperaturen dan de binnentemperatuur ontstaat er veel energieverlies en eventuele hinder van koude tocht door het toevoeren van koude (buiten) lucht in het gebouw.

Voor meer informatie of vragen nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!